CE-markering voor prefab beton

CPR
De Construction Products Regulation (CPR - (Regulation (EU) No 305/2011) vormt de grondslag voor de CE-markering voor bouwproducten. De CPR bepaalt dat bouwproducten uitsluitend op de markt gebracht mogen worden als de bouwwerken waarmee ze opgetrokken worden, voldoen aan een aantal fundamentele eisen. Die eisen worden door de geharmoniseerde productnormen vertaald in essentiële kenmerken voor producten.

Meer algemene informatie over de CE, het opstellen van DoP’s en aanbrengen van markeringen vindt u hier.

EN 13369 & EN 1317-5
De Europese geharmoniseerde normen voor prefab beton heeft Kiwa gebundeld onder de noemer EN 13369. De normen voor prefab beton verwijzen allemaal naar EN 13369 in het kader van de interne kwaliteitsbewakingseisen. Voor betonnen barriers is daarnaast specifiek de norm EN 1317-5 van toepassing.

Meer informatie over de EN 13369 en de EN 1317-5 vindt u op onderstaande productpagina’s:

EAD & ETA
Kiwa is aangemeld als Technical Assessment Body. Onder deze naam mag Kiwa binnen de European Organisation for Technical Assessment (EOTA) meeschrijven aan European Assessment Documents (EAD) en European Technical Assessments (ETA) voor bouwproducten waarvoor nog geen CE verplicht is, maar wel door de klant gewenst in verband met de vrije levering van deze producten binnen Europa. Wij informeren u graag over de mogelijkheden voor bijvoorbeeld specifieke prefab betonelementen waarvoor nog geen CE-verplichting van toepassing is.

Meer algemene informatie over het opstellen van een EAD en/of ETA vindt u hier.